Нийслэлийн Статистикийн газар
Хэрэглэгчийн хэсэг
Үр дүн (Хүснэгтээр)
Тайлангийн төрөл: Дүүрэг:
Дүүрэг Нийт сүм хийдийн тоо Үүнээс: Шашны төрлөөр
Будда Христ Ислам Бөө Католик Бусад
Багануур12390000
Багахангай0000000
Баянгол60252311010
Баянзүрх9922690422
Налайх174112000
Сонгинохайрхан7421491210
Сүхбаатар4611240614
Хан-Уул3913240020
Чингэлтэй4015250000
Нийслэлийн дүн38711423442276
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014 Нийслэлийн Статистикийн газар
Гүйцэтгэсэн: BBESoft