Нийслэлийн Статистикийн газар
Хэрэглэгчийн хэсэг
Үр дүн (Хүснэгтээр)
Тайлангийн төрөл: Дүүрэг:
Дүүрэг Нийт сүм хийдийн тоо Үүнээс: Шашны төрлөөр
Будда Христ Ислам Бөө Католик Бусад
Багануур11380000
Багахангай0000000
Баянгол60252311010
Баянзүрх9821690422
Налайх163112000
Сонгинохайрхан7320491210
Сүхбаатар4611240614
Хан-Уул3913240020
Чингэлтэй4015250000
Нийслэлийн дүн38311123342276
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014 Нийслэлийн Статистикийн газар
Гүйцэтгэсэн: BBESoft