Нийслэлийн Статистикийн газар
Хэрэглэгчийн хэсэг
Үр дүн (Хүснэгтээр)
Тайлангийн төрөл: Дүүрэг:
Дүүрэг Нийт сүм хийдийн тоо Үүнээс: Шашны төрлөөр
Будда Христ Ислам Бөө Католик Бусад
Багануур12390000
Багахангай0000000
Баянгол59262111010
Баянзүрх10024680422
Налайх163112000
Сонгинохайрхан7521501210
Сүхбаатар4711250614
Хан-Уул4115240020
Чингэлтэй4014260000
Нийслэлийн дүн39011723442276
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014 Нийслэлийн Статистикийн газар
Гүйцэтгэсэн: BBESoft