Нийслэлийн Статистикийн газар
Хэрэглэгчийн хэсэг
Үр дүн (Хүснэгтээр)
Тайлангийн төрөл: Дүүрэг:
Дүүрэг Нийт сүм хийдийн тоо Үүнээс: Шашны төрлөөр
Будда Христ Ислам Бөө Католик Бусад
Багануур12390000
Багахангай0000000
Баянгол61262311010
Баянзүрх9822680422
Налайх163112000
Сонгинохайрхан7421491210
Сүхбаатар4711250614
Хан-Уул4014240020
Чингэлтэй3914250000
Нийслэлийн дүн38711423442276
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2014 Нийслэлийн Статистикийн газар
Гүйцэтгэсэн: BBESoft